APTE

A globally-competitive work force

A globally-competitive work force with theoretical, as well as hands-on, education must be trained. In addition to the areas of science, engineering, microelectronics and packaging, this training must encompass the broader areas of business, economics, ethics, foreign culture and languages.

Association for Promoting Electronics Technology - IMAPS Romania

APTE, The Association for Promoting Electronics Technology is IMAPS Romania and has currently 88 members. APTE was founded in 2002, by the Center for Technological Electronics and Interconnection Techniques (UPB-CETTI) together with highly respected members of the electronics industry, in order to support the electronics packaging education and engineering, in a climate of trust, ethics, and social responsibility. APTE/ IMAPS Romania organizes annually important technical and scientific events, two of the most important being TIE (tie.ro) and SIITME (siitme.ro), international events with large participation. Go to their webpages for additional details!

Proiect POSDRU 125/5.1/S/133562

Proiect POSDRU/125/5.1/S/133562

  Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI), împreună cu partenerii săi (Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice, Svasta ICG, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă OLT, Camera de Comerţ şi Industrie Argeş şi Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare) implementează proiectul ”ACTIV PE PIAŢA MUNCII: Formarea şi dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocupării în electronică şi mecatronică” (ACTIV), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenţie: 5.1, Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cod contract: POSDRU/125/5.1/S/133562, începând cu data de 02.04.2014.

   Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc vineri, 30.05.2014, în Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, B-dul Iuliu Maniu nr. 1 - 3, corp A, sala A102, sector 6, Bucureşti.

    Proiectul strategic se va derula pe o perioada de 18 luni.

 

 


 

Proiect POSDRU/125/5.1/S/133562

Anunţ publicitar numarul: 060 / 11.06.2014

 

COD CPV: 79342200-5

Obiectul : campanie mailing

 

Sursa de finanţare: acţiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Informaţii privind valoarea: 10.080 lei (560lei/luna x 18luni)

 

Serviciul de la care se pot obţine informaţii

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice - APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Alexandru Borcea , e-mail: alexandru.borcea@apte.org.ro, tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

 

Depunere oferte : 23.06.2014 ora 10 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF

 

 


 

Proiect POSDRU/125/5.1/S/133562

Anunţ publicitar numarul: 059 / 11.06.2014

 

COD CPV: 72413000-8

Obiectul : achizitionare site proiect, cu platforma de mediere integrata

 

Sursa de finanţare: acţiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informatii privind valoarea: 8.500 lei

 

Serviciul de la care se pot obţine informatii

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice - APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Alexandru Borcea, e-mail: alexandru.borcea@apte.org.ro, tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

Depunere oferte : 23.06.2014 ora 9 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF

 

 

 


 

Proiect POSDRU/125/5.1/S/133562

Anunţ publicitar numărul: 016 / 23.05.2014

 

COD CPV: 79211000-6

Obiectul : Servicii de contabilitate

 

Sursa de finanţare:

Acţiuni din cadrul proiectului ”Activ pe piaţa muncii: Formarea si dezvoltarea de competenţe pentru creşterea ocuparii în electronica şi mecatronică” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Informații privind valoarea: 12600 lei

Serviciul de la care se pot obţine informații:

Asociaţia pentru Promovarea Tehnologiei Electronice - APTE,  cu sediul în Bucureşti,

cod poştal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

 

Persoane de contact:

Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633

Florentina STALINESCU, e-mail: florentina.stalinescu@apte.org.ro,

 tel: 021 3169633, fax: 021 3169634

 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

Depunere oferte : 28.05.2014 ora 10 ( sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax )

 

Descarca anuntul PDF

Descarca invitatia PDF

 

 


Proiect POSDRU/125/5.1/S/133562

Anunț publicitar numărul 021 / 23.05.2014
COD CPV: 55500000-5

Obiectul : Servicii catering “Cheltuieli hrana conferință lansare proiect” ( 1 catering x 50 participanți)

Sursa de finanțare:

Acțiuni din cadrul proiectului ” Activ pe piața muncii: Formarea si dezvoltarea de competente pentru creșterea ocupării în electronica si mecatronica” din contractul nr. POSDRU/125/5.1/S/133562, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informații privind valoarea: 2000 lei

Serviciul de la care se pot obține informații
Asociația pentru Promovarea Tehnologiei Electronice - APTE, cu sediul în București, cod poștal 023496, Str. Calimachi, nr. 27-29, Sector 2, , cod fiscal 15242401

Persoane de contact:
Paul Svasta, e-mail: paul.svasta@apte.org.ro, telefon: 021 3169633
Florentina STALINESCU, e-mail: florentina.stalinescu@apte.org.ro,
tel: 021 3169633, fax: 021 3169634 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Depunere oferte : 28.05.2014 ora 10 (sunt acceptate ofertele pe e-mail sau fax)

Descarca PDF


 

APTE was founded in 2002, by the Center for Technological Electronics and Interconnection Techniques, UPB-CETTI, and highly respected members of electronics industry, to promote the electronics packaging education.